הגאון מווילנה על משלי ט


פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם" - כלומר, שהתורה אמרה (משלי ט ב): "טבחה טבחה וגו'", היינו דברים שהם טובים בעצם, אבל היא אינה אומרת אלא 'לחם סתרים' ו'מים גנובים', שהן אינם טובים בעצם, אלא מעלתן הוא שהן גנובים וסתרים, והיא עושה זאת למתוק.

ואמר אצל מים 'ימתקו', ואצל לחם 'ינעם', כי:

  • 'ינעם' הוא בלא הנאת הגוף אלא במראה הוא נעים, לכן בלחם, שהוא דבר ממש ושייך בו מראה, אמר 'ינעם';
  • אבל המים, שאין שייך בהם מראה כי אם הנאת הגוף, לכן אמר 'ימתקו' בטעם.

והן תאווה וחמדה:

-