הגאון מווילנה על משלי ח א

"הלא חכמה תקרא" -

כי למעלה אמר (משלי א כ): "חכמות בחוץ תרונה" - היפך הגזלנים, שאמר שם (משלי א יא): "נארבה לדם" כו', והוא סוד הדכורא;

כן אומר עכשיו כאן, היפך האישה זונה, סוד הנוקבא, שהיא הכל (משלי ז ט): "בנשף בערב יום", הכל בסתר, אבל החכמה תקרא באתגליא, ואין צריך להתבייש בה.

ו"תבונה תתן קולה", כמו שנאמר (משלי א כא): "בראש הומיות תקרא... אמריה תאמר" - ארבעה דברים.

וכמו שאמר למעלה ארבע בחינות התורה: פשט, רמז, דרש וסוד, ואמר שם "תרונה", "קולה", "תקרא" ו"אמריה תאמר", כן הוא כאן:

  • "חכמה תקרא" היא קריאה;
  • "ותבונה תתן קולה" הוא קול;
  • (משלי ח ג): "מבוא פתחים תרונה" הוא רינה;
  • (משלי ח ו): "שמעו כי נגידים אדבר" הוא "אמריה תאמר".

וכמו ששם הקריאה היא לפני הקול, כן הוא כאן, תחילה קריאה ואחר-כך קול. כן הוא: חכמה - תקרא, ותבונה - קולה.

וכמו שאמר שם "בראש הומיות תקרא", כן הוא כאן על חכמה, "בראש מרומים".

וכמו שאמר שם "בפתחי שערים", כן הוא כאן "מבוא פתחים".