דבש השדה קיג

שמעתי בשם הרב הצדיק א"ה איש האלקים מ"מ מרימניב זצלה"ה בפרשת שלח "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ(במדבר יג, טז). וקשה למה לא מצינו בכל התורה הלשון בִּן בחיריק תחת הבית רק בסגול תחת הבית - פלוני בֶּן פלוני. ותירץ הוא הקדוש כי ידוע שלקח משה היוד משרה ונתנה ליהושע. אולם שם באמנו שרה לא היה להיוד שום נקודה, כי שם היתה בסוף התיבה, ובכאן אצל יהושע היה צריך לנקד היוד בשבא ומאין לקח השבא, מהבית של בֶּן ונשאר שם רק חיריק, ע"כ כתיב דייקא בכאן תיבת בִּן בחיריק, ודפח"ח.