דברים רבה ח ב

<< · דברים רבה · ח · ב · >>
ב.    [ עריכה ]
"כי המצוה הזאת".

הלכה אדם מישראל שעומד לקרות בתורה כיצד מברך כך שנו חכמים הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה ומנין שטעונה ברכה לפניה ולאחריה שכתוב (תהלים קיט, יב): "ברוך אתה ה'" ואח"כ "למדני חקיך" הרי ברכה לפניה.
ומנין שטעונה ברכה לאחריה. א"ר שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן שכתוב אחר השירה (דברים לג, א): "וזאת הברכה" מששנה להן את התורה ואח"כ בירך הרי ברכה לאחריה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אמר הקב"ה אם נזקקת לברכתה של תורה אף אני מברך אותך שנאמר (שמות כ, כא): "בכל המקום אשר אזכיר את שמי וְגוֹ'". ד"א דבר אחר - פירוש נוסף רבנן אמרי אמר הקב"ה אם ברכת את התורה לעצמך את מברך מנין שנאמר (משלי ט, יא): "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".
ואם תאמרו שמא לרעתכם נתתי לכם את התורה לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן שנאמר (איוב כח, כא): "וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָּל חָי" אלו החיות "וּמֵעוֹף הַשָּׁמַיִם נִסְתְּרָה" אלו המלאכים מנין שנאמר (ישעיה ו, ו): "ויעף אלי אחד מן השרפים" א"ל בני ממלאכי השרת היא נפלאת אבל מכם אינה נפלאת מנין ממה שקרינו בענין "כִּי הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִיא מִמְּךָ":