פתיחת התפריט הראשי

ב. עריכה

"כי המצוה הזאת".
הלכה אדם מישראל שעומד לקרות בתורה כיצד מברך כך שנו חכמים הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה ומנין שטעונה ברכה לפניה ולאחריה שכתוב (תהלים קיט, יב): "ברוך אתה ה'" ואח"כ "למדני חקיך" הרי ברכה לפניה.
ומנין שטעונה ברכה לאחריה. א"ר שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן שכתוב אחר השירה (דברים לג, א): "וזאת הברכה" מששנה להן את התורה ואח"כ בירך הרי ברכה לאחריה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אמר הקב"ה אם נזקקת לברכתה של תורה אף אני מברך אותך שנאמר (שמות כ, כא): "בכל המקום אשר אזכיר את שמי וְגוֹ'". ד"א דבר אחר - פירוש נוסף רבנן אמרי אמר הקב"ה אם ברכת את התורה לעצמך את מברך מנין שנאמר (משלי ט, יא): "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".
ואם תאמרו שמא לרעתכם נתתי לכם את התורה לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן שנאמר (איוב כח, כא): "וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָּל חָי" אלו החיות "וּמֵעוֹף הַשָּׁמַיִם נִסְתְּרָה" אלו המלאכים מנין שנאמר (ישעיה ו, ו): "ויעף אלי אחד מן השרפים" א"ל בני ממלאכי השרת היא נפלאת אבל מכם אינה נפלאת מנין ממה שקרינו בענין "כִּי הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִיא מִמְּךָ":