<< · דברים רבה · ו · יב · >>


יב.    [ עריכה ]
ד"א "זָכוֹר". רבנן אמרי למה"ד למה הדבר דומה למלך שעלה מן המלחמה קילסה אותו מטרונה אמר המלך תיקרי אומן של סנקליטור לאחר ימים התחילה לערב אוננא של מלך אמר המלך כך עשית תיטרד למטלון כך בשעה שעשה הקב"ה מלחמת הים אמרה מרים שירה ונקראת נביאה שנאמר (שמות טו, כ): "ותקח מרים הנביאה" כיון שאמרה לה"ר על אחיה אמר הקב"ה תיטרד למטלון שנאמר (במדבר יב, טו): "ותסגר מרים"  :