דברים רבה ג י

<< · דברים רבה · ג · י · >>

י.    [ עריכה ]

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" מה ראה לומר להן כאן שמע ישראל רבנין אמרי למה"ד למה הדבר דומה למלך שקידש מטרונה בשני מרגליות אבדה אחת מהן אמר לה המלך איבדת אחת שמרי את השנייה כך קידש הקב"ה את ישראל בנעשה ונשמע אבדו את נעשה שעשו את העגל אמר להן משה אבדתן נעשה שמרו נשמע הוי "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל":