דברים רבה ג טז

<< · דברים רבה · ג · טז · >>


טז. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "פסל לך שני לוחות" למה שנים רבנין אמרי א"ל הקב"ה אלו מעידין ביני ובין בני. כנגד שני עדים כנגד שני שושבינין כנגד חתן וכלה כנגד שמים וארץ כנגד העולם הזה והעולם הבא: