דברים רבה ג ב

<< · דברים רבה · ג · ב · >>

ב.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וְהָיָה עֵקֶב" זש"ה זה שאמר הכתוב "לִי גִּלְעָד וְלִי מְנַשֶּׁה" מהו גלעד אמר ריש לקיש כו' עד שהן מבני יהודה.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף (תהלים ס, י): "מוֹאָב סִיר רַחְצִי" אמר ר"ש בן חלפתא אמר הקב"ה שופת אני למואב יורה של פורענות. מהו "עַל אֱדוֹם אַשְׁלִיךְ נַעֲלִי" אמר הקב"ה הכל מוכן לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום בעקב רגלי אימתי "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן". אמר הקב"ה לישראל בני לא תהיו סבורים שאני עושה אתכם כעבד שאדונו מבקש למכור אותו קוריסין בכל מה שמוצא אלא כך אני מביא עליכם יסורין עד שתכינו את לבבכם אצלי. אמר רבי אחא בשבועה נשבע הקב"ה שלא יניח את ישראל לעולם מנין שנאמר (עמוס ד, יב): "לכן כה אעשה לך ישראל" ואין לכן אלא שבועה כענין שנאמר (ש"א ג, יד): "ולכן נשבעתי לבית עלי" ועד היכן אני מייסר אתכם עד העקב. "עֵקֶב כִּי זֹאת אֶעֱשֶׂה לָךְ" עד שתשמרו את מצותי עד העקב: