דברים רבה ב ו

<< · דברים רבה · ב · ו · >>


ו.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר" מהו לאמר א"ר עזריה לאמר לדורות שיהיו מתפללין בשעת הצרה שהרי משה אע"פ שנאמר לו (דברים ג, כז): "לא תעבור את הירדן הזה" התחיל מתחנן.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "לאמר" א"ר עקיבא אמר משה רבש"ע השיבני על דברי אם אני נכנס לא"י אם איני נכנס.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "לאמר" אמר לפניו רבש"ע תכתב חטייה שלי לדורות א"ר שמואל למה הדבר דומה למלך שגזר ואמר כל מי שילקט ויאכל מפירות שביעית מחזירין אותו בקומפין הלכה אשה אחת ולקטה ואכלה התחילו לחזר אותה בקומפין אמרה לו אדוני המלך בבקשה ממך יתלו הפגין הללו בצוארי שלא יהו בני המדינה אומרים נמצא בה דבר כשפים או דבר ניאוף ומתוך שהן רואים את הפגים בצוארי יודעים שבשבילן אני מחזרת בקומפין כך אמר משה רבש"ע תכתב חטיה שלי לדורות שלא יהיו ישראל אומרים זייף משה בתורה או אמר דבר שלא נצטווה וידעו שלא היה אלא על המים הרי "בעת ההיא לאמר":