בראשית רבה צג ג

ג.    [ עריכה ]

ג ד"א וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה כתיב (משלי כה) תפוחי זהב במשכיות כסף תרגם עקילס הגר חזורין דדהב בנו דיסקרין דכסף (משלי כה) דבר דבור על אופניו מה אופן זה מראה פנים מכל צד כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדבר עם יוסף: