בראשית רבה נ ג

<< · בראשית רבה · נ · ג · >>

ג.    [ עריכה ]

ג. סדומה תני משום ר' נחמיה כל דבר שצריך למ"ד בתחלתו תן לה ה"א בסופו סדומה שעירה מצרימה חרנה אתיבון והכתיב (תהלים ט) ישובו רשעים לשאולה ר' אבא בר זבדא אמר לביטי התחתונה שבשאול בערב בא ערבה של סדום ושקע שמשה ונחתם גזר דינה אמר רבי לוי אין הקב"ה דן את אומות העולם אלא בלילה בשעה שהן ישנים ואינו דן את ישראל אלא ביום בשעה שהם עסוקים במצות הה"ד (תהלים ט) והוא ישפוט תבל בצדק ולוט יושב ישב כתיב אותו היום מינוהו ארכי דיינים חמשה ראשי דיינים היו בסדום קץ שקר ורב שקר רב מסטידין רב נבל וקלא פנדר לוט היה ארכי הדיינים שבכולן בשעה שהיה אומר להם דברים שהם ערבים להם הן אומרים לו גש הלאה סק לעיל ובשעה שהיה אומר להם דברים שאין ערבים להם היו אומרים לו האחד בא לגור וישפוט שפוט: