א.    [ עריכה ]
"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים" הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (משלי י, כה): "כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם" .

"כעבור סופה ואין רשע" זה דור המבול "וצדיק יסוד עולם" זה נח.

(משלי יב, ז): "הָפוֹךְ רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד" .
"הפוך רשעים ואינם" זה דור המבול "ובית צדיקים יעמוד" זה נח הה"ד "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ" כתיב (משלי יד, יא): "בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח" .
"בית רשעים ישמד" זה דור המבול "ואוהל ישרים יפריח" זה נח: