בראשית רבה לח ה

ה.    [ עריכה ]

רבי עזריה פתח (ירמיה נא) רפינו את בבל ולא נרפאתה עזבוה ונלך איש אל ארצו כי נגע אל השמים משפטה ונשא עד שחקים, רפינו את בבל, בדור אנוש, ולא נרפתה בדור המבול, עזבוה ונלך איש אל ארצו" , ויהי כל הארץ שפה אחת. "