בראשית רבה לח ד

ד.    [ עריכה ]

יהודה בר רבי פתר (ישעיה מד) לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם, הדא הוא דכתיב " הנפילים היו בארץ בימים ההם", יהודה בר רבי אומר לא הוה להון למילף מן קמאי, אתמהא, דור המבול מדור אנוש, דור הפלגה מדורהמבול, דכתיב אחר המבול" , ויהי כל הארץ."