בראשית רבה א ט

<< · בראשית רבה · א · ט · >>
ט.    [ עריכה ]
פילסופי אחד שאל את רבן גמליאל. אמר ליה: צייר גדול הוא אלהיכם, אלא שמצא סממנים טובים שסייעו אותו: תוהו ובוהו, וחושך, ורוח, ומים, ותהומות. אמר ליה: תיפח רוחיה דההוא גברא! כולהון כתיב בהן בריאה:

תוהו ובוהו - שנאמר (ישעיה מה, ז): "עושה שלום ובורא רע"
חושך - "יוֹצֵר אוֹר [וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ]"
מים - (תהלים קמח, ה): "הללוהו שמי השמים והמים" למה ש"צוה ונבראו"
רוח (עמוס ד, יג): "כי הנה יוצר הרים ובורא רוח"
תהומות (משלי ח, כד): "באין תהומות חוללתי".