במדבר רבה יט ד

<< · במדבר רבה · יט · ד · >>


ד.    [ עריכה ]
(קהלת ח, א): "מי כהחכם ומי יודע פשר דבר" מי כהחכם זה הקב"ה שכתוב בו (משלי ג, יט): "ה' בחכמה יסד ארץ" ומי יודע פשר דבר זה הקדוש ברוך הוא שפירש את התורה למשה.

"חכמת אדם תאיר פניו" אמר רבי יודן גדול כחן של נביאים שמדמין דמות גבורה של מעלה לצורת אדם שנאמר (דניאל ח, טז): "ואשמע קול אדם בין אולי" ורבי יהודה ברבי סימון אמר מהכא (יחזקאל א, כו): "ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה".
"וְעֹז פָּנָיו יְשֻׁנֶּא" שהוא משתנה ממדת הדין למדת רחמים לישראל.

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי על כל דבר ודבר שהיה אומר הקב"ה למשה אומר לו טומאתו וטהרתו כיון שהגיע לפרשת "אמור אל הכהנים" אמר לו משה רבש"ע אם נטמא זה במה תהא טהרתו לא השיבו באותה שעה נתכרכמו פניו של משה כיון שהגיע לפרשת פרה אדומה אמר לו הקדוש ברוך הוא באותה שעה שאמרתי לך אמור אל הכהנים ואמרת לי אם נטמא במה תהא טהרתו לא השבתיך זו טהרתו "ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת":