יד.    [ עריכה ]
(משלי יח, יט): "אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון" זה קרח שפשע בתורה שהיא עז שנאמר (תהלים כט, יא): "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" "ומדינים כבריח ארמון" והלא היה יודע שבעלי דיניו היו קשים "כבריח ארמון" זה משה ואהרן מה הבריח אינו זז כך משה שנאמר (שמות כו, כח): "והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה":