במדבר רבה יח ב

<< · במדבר רבה · יח · ב · >>


ב.    [ עריכה ]

"וַיִּקַּח" אין ויקח אלא משיכת הדברים רכים שנמשכו כל גדולי ישראל והסנהדראות אחריו במשה הוא אומר (במדבר א, יז) "וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה" וכן (ויקרא ח, ב) "קַח אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ" וכן הוא אומר (הושע יד, ג) "קְחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים" וכן (בראשית יב, טו) "וַתֻּקַּח הָאִשָּׁה בֵּית פַּרְעֹה" הוי "וַיִּקַּח קֹרַח" שבדברים רכים משך לבם..
"וַיִּקַּח קֹרַח" על ידי מה נחלק ע"י אליצפן בן אחי אביו שנעשה נשיא על משפחתו ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל אמר קרח ארבעה אחים היו אחי אבא ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל עמרם הבכור זכה אהרן בנו לגדולה ומשה למלכות מי ראוי ליטול את השניה לא השני שנאמר (שמות ו, יח) "ובני קהת עמרם ויצהר" אני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחות והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא יהי גדול עלי הריני חולק עליו ומבטל כל מה שנעשה על ידו לכך "וַיִּקַּח קֹרַח":