במדבר רבה ב ו

<< · במדבר רבה · ב · ו · >>

ו.    [ עריכה ]
ד"א "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ" הה"ד (דברים לב, י): "ימצאהו בארץ מדבר וגו'" מציאה גדולה מצא הקדוש ברוך הוא את ישראל שנאמר (הושע ט, י): "כענבים במדבר מצאתי ישראל" לכך "ימצאהו בארץ מדבר" מדבר היה העולם עד שלא יצאו ישראל ממצרים.
"ובתוהו ילל ישימון" תוהו ולילה היה העולם עד שלא יצאו ישראל ממצרים ועד שלא קבלו את התורה לא עשה כן אלא כיון שיצאו ישראל ממצרים וקבלו את התורה מהו אומר "יְסוֹבְבֶנְהוּ יְבוֹנֲנֵהוּ וְגוֹ'" - "יְסוֹבְבֶנְהוּ" שהקיפן בענני כבוד "יְבוֹנֲנֵהוּ" שהבינם בדברי תורה.
"יִצְּרֶנְהוּ" אשריהם האזנים ששמעו עד היכן חבבן עד היכן שומרן עד היכן נצרן כביכול עד "כְּאִישׁוֹן עֵינוֹ" ראה היאך שומרן עד היכן שומרן היאך נצרן שאמר האלהים למשה משה אמור להם שיעשו משכן ביניהם כביכול אני מניח את העליונים ויורד ושוכן ביניהם ולא עוד אלא שעשה אותם דגלים לשמו אמר הקב"ה למשה עשה אותם דגלים לשמי למה שהם בני שנאמר (דברים יד, א): "בנים אתם לה' אלהיכם" והם צבאותי וכן הוא אומר (שמות ז, ד): "והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים" וכן הוא אומר "דגל מחנה יהודה תימנה לצבאותם ולפי שהן צבאותי" אעשה אותם דגלים לשמי הה"ד "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ":