במדבר רבה ב ב

<< · במדבר רבה · ב · ב · >>

ב.    [ עריכה ]
"אִישׁ עַל דִּגְלוֹ וְגוֹ'" הה"ד (תהלים כ, ו): "נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל וְגוֹ'" אמרו ישראל להקב"ה הרי אנו מרננים בישועתך מה שעשית לנו בשמך "נרננה בישועתך" (שמות יד, ל): "וַיּוֹשַׁע ה' ביום ההוא את ישראל" וַיִּוָּשַׁע כתיב כביכול ישראל נגאלים וכאלו הוא נגאל "ובשם אלהינו נדגל" שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים שנאמר "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ":