בית המדרש/חדר שישיתוכן עניינים

חדר‬ ששי

‫בו הושבתי אספתי וערכתי ע״פ כתבי יד ודפוסים יקרים‬ ‫המערכה‬ הזאת:

ולמען ירוץ הקורא בם
מבוא שמתי בראשם
אני הדורש לכבוד התורה

אהרן יעללינעק

ווינא

‫תרל״ח‬ לפ"ק‬‬‬‬