ביאור הלכה על אורח חיים קסה

סעיף בעריכה

(*) והרא"ש היה רגיל וכו':    וכהיום שע"פ רוב המנהג שכ"א מברך על פתו לעצמו לא שייך טעם הרא"ש וחזר המנהג שהיה בזמן התלמוד שהגדול נוטל תחלה ואוכל:.