ביאור:תלמיד שאינו הגון

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"אין מלמדין דברי תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו, או לתם.  אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירין אותו למוטב, ומנהיגין אותו בדרך ישרה, ובודקין אותו; ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרש, ומלמדין אותו" (רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ד א ) . דברים אלה מעוררים כמה שאלות, שלכל אחת מהן הוצעו כמה תשובות, למשל:

מעבר לתשובות שהוצעו לשאלות אלה בקישורים, נראה לי שהתשובה העיקרית צריכה להסתמך על המקור המובא להלכה זו, כפי שניתן לקרוא בהמשך דברי הרמב"ם שם: " "אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס, שנאמר" "" כצרור אבן במרגמה - כן נותן לכסיל כבוד "" "; ואין "כבוד" אלא תורה, שנאמר" ": "" "כבוד חכמים ינחלו [וכסילים מרים קלון" ] """ "." ". מכאן נראה, שהאיסור העיקרי הוא לתת לכסיל ( = השונא ללמוד ) כבוד; לימוד התורה הוא רק אחת מהדרכים לתת כבוד לאדם, כמו שניתן ללמוד מהפסוק " כבוד חכמים ינחלו ".

לא כל לימוד-תורה נותן כבוד לכסיל - רק לימוד שבסופו הכסיל מקבל תואר כלשהו, או לימוד במסגרת יוקרתית, או לימוד אישי בשיעור פרטי.

אולם, לימוד שכל מטרתו היא להחזיר את הכסיל למוטב, או לימוד בבית-המדרש הפתוח לכולם, או לימוד במסגרת מיוחדת ל"תלמידים שאינם הגונים", או לימוד באתר אינטרנט - כל אלה אינם נותנים לכסיל כבוד, ולכן אינם נכללים באיסור זה.

אמנם, בתלמוד הבבלי ( חולין קלג. ) הביאו גם פסוקים אחרים כראיה לאיסור זה:

אך נראה שגם הפסוקים האלה אינם מתייחסים לכל סוג של לימוד תורה, אלא רק ללימוד עיוני (הנמשל לשיר), או ללימוד באוהל הפרטי של המורה; ולא ללימוד שתכליתו להחזיר את הכסיל למוטב, ולא ללימוד בבית-מדרש הפתוח לכולם.

אפשר לפרש באופן זה גם את הפסוקים:

  • (משלי כא כ): "אוֹצָר נֶחְמָד וָשֶׁמֶן בִּנְוֵה חָכָם, וּכְסִיל אָדָם יְבַלְּעֶנּוּ"( פירוט ). 
  • (משלי כג ט): "בְּאָזְנֵי כְסִיל אַל תְּדַבֵּר, כִּי יָבוּז לְשֵׂכֶל מִלֶּיךָ"( פירוט )

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-11-29.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/klli/mdrjim/tjh