ביאור:תהלים עג כח

שני דברים משמחים אותי: א. שאני שם בה' מחסה להגנה, ב. שאני מספר את גבורת השם ומעשיו.