ביאור:תהלים לט ב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
"אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי".

נראה לפרש על פי פשוטו:
כשאדם נמצע במקום רע, "בעוד רשע לנגדי", אין הוא יכול "לשמור דרכו", "לשמור לפיו מחסום", אף על פי שמתחילה תיכנן לשמור את עצמו מחטא.