הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


שמצ = דיבה או מיעוטעריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: שמצ
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: שמצ

פירוש א: שמצה = דיבה רעהעריכה

ואמר (שמות לב כה): "וירא משה את העם כי פרע הוא, כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם"- כי אפילו אותם אשר אין מחשבתם רעה, יוציאו עליהם לדורות "שמץ" ודבה; והנה כל העם פרוע עצה ומוסר, מהם לרעה, ומהם להעלות על שפת לשון ודבת עם. ואמר זה כנגד אהרן, לומר כי לכלם חטא. וזה כדעת אונקלוס, שתרגם: ""לשמצה בקמיהם" = לאפקא שום ביש בדריהון" . ולפי שאמר "בדריהון" נראה שרצה לפרש, כי העגל אשר עשו יהיה שמץ רעה בדורות ישראל, כי יאמרו לא לחנם עשו אבותינו את העגל ועבדוהו, רק שידעו בו כי הוא אשר העלם מארץ מצרים ומצאו בעבודתו תועלת להם, ואף אנחנו נעשה כן, כי טוב לנו לעבדו, כאשר היה הדבר בירבעם שאמר "רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" (מ"א יב כח), ראה משה כי לדורות יפשעו בו.

"ושמצה" - ענין דבה רעה הוא לדברי אונקלוס, והוא לשון מורגל בדברי רבותינו (פסחים ג ב) " "שמץ פסול" ".

ואולי לדעתם, מה שאמר הכתוב (איוב ד יב): "ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו", שלקחה אזנו פגם האדם ודופי שבו, לומר (ד18-19) "אף שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם" .

וכן (איוב כו יד): "הן אלה קצות דרכו, ומה שמץ דבר נשמע בו , ורעם גבורתו מי יתבונן", שאין בכל דרכיו דופי ודבה כלל רק שבח ותהלה.

פירוש ב: שמץ = מעטעריכה

ועל דרך הפשט, "שמץ" לשון מיעוט:

(איוב ד יב): "ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו" = לקחה אזני מעט הימנו;

(איוב כו יד): "הן אלה קצות דרכו, ומה שמץ דבר נשמע בו , ורעם גבורתו מי יתבונן"= שכל הנשמע והנאמר בכח האל וגבורותיו דבר מועט הוא כנגד גודל מעשיו;

וכן (שמות לב כה): "וירא משה את העם כי פרע הוא, כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם"- יאמר כי פרעה אהרן לעם למעט אותם באויביהם, כי העון הגדול הזה ימעיטם בפני אויביהם, או ימעיט זכותם בבואם במלחמה עם אויב, והוא כענין שנאמר (יחזקאל כט טו) "והמעטתים לבלתי רדות בגוים", או כענין שנאמר (ירמיה י כד) " "יסרני ה' אך במשפט אל באפך פן תמעיטני" :

פירושים נוספיםעריכה

ארנון 06.09.2005 : בערבית שמד (3 פעמים פתח) פירושו לחש shamada

מקורותעריכה

על-פי מאמר של רמב"ן שפורסם לראשונה בפירוש שמות לב כה וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-10.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:שמצ - דיבה או מיעוט

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jmc