ביאור:שמואל ב טו ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
זהירות מפוליטיקאים שמבטיחים הכל לכולםעריכה

אחת הדרכים לזהות פוליטיקאי לא ישר היא, כאשר ההבטחות שלו לקבוצות-אוכלוסיה שונות סותרות זו את זו, כך שאין כל סיכוי שיוכל לקיים את כל ההבטחות שלו בו זמנית. למשל, הוא מבטיח מצד אחד "אקצץ בהוצאות הממשלה" ומצד שני "אגדיל את הקיצבאות לנזקקים ואבצע עבודות יזומות למובטלים". פוליטיקאי כזה היה אבשלום בן דוד. ב"מסע הבחירות" שלו למלוכה, במקום דוד אביו, הוא אמר בין השאר:

(שמואל ב טו ד): "וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלּוֹֹם 'מִי יְשִׂמֵנִי שֹׁפֵט בָּאָרֶץ! וְעָלַי יָבוֹא כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה לּוֹ רִיב וּמִשְׁפָּט, וְהִצְדַּקְתִּיו'"

באותו זמן, המלך היה השופט העליון. אבשלום הבטיח, לכל אדם שבא להישפט אצל דוד אביו, שכאשר הוא - אבשלום - יהיה השופט העליון, הוא יצדיק אותו.

זה כמובן בלתי אפשרי להצדיק את כולם, כי בכל משפט יש שני צדדים, ואם מצדיקים אחד מהם, בהכרח מחייבים את השני. אבל גם אז, כמו היום, ציבור הבוחרים היה תמים ו"קנה" את ההבטחות הבלתי אפשריות של אבשלום, והתוצאות היו טראגיות.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

המפרשים המסורתיים, שלא הכירו את הפוליטיקה של ימינו, לא העלו על דעתם שפוליטיקאי יבטיח הבטחות בלתי אפשריות ושהציבור יהיה מספיק טיפש כדי להאמין לו. כך למשל תמה מלבי"ם: " "ואיך אמר שהוא יצדיק כל איש אשר לו ריב ומשפט, שזה אי אפשר, כי בהכרח יהיה אחד חייב ואחד זכאי!" " (מלבי"ם, השאלות) . ולכן הם פירשו את הבטחתו של אבשלום בדרכים אחרות:

1. התרגום הארמי, ובעקבותיו רש"י, פירש " "והצדקתיו - ואדינניה בקושטא" ", אשפוט אותו בצדק. אבשלום לא הבטיח שכולם ייצאו זכאים בדין, אלא רק שיעשה משפט צדק; כך גם מצודות: " "והצדקתיו - רצה לומר הייתי מצדיק את הדין לדונו בצדק, כי מאד הייתי נותן לב להבין דבר המשפט" " ( מצודות )

 • אולם, בלשון המקרא, הפועל הצדיק משמעו "קבע שהוא זכאי בדין", כמו למשל ב (דברים כה א): "כִּי יִהְיֶה רִיב בֵּין אֲנָשִׁים וְנִגְּשׁוּ אֶל הַמִּשְׁפָּט וּשְׁפָטוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע"( פירוט ).

2. ומלבי"ם עצמו פירש, שאבשלום הבטיח שלוש הבטחות שונות:

 • " "א. שאז אנשי הריב אליי יבואו, רוצה לומר, שישפוט בעצמו, בלא אמצעי" ".
 • " "ב. שאיש אשר לו ריב ומשפט, רוצה לומר, שהמשפט איתו בריבו (שזה ההבדל בין ריב ומשפט, הריב הוא הטענות, והמשפט הוא פסק הדין, ויש אשר לו ריב לבד... ויש אשר לו ריב ומשפט...) ואז יצדיקנו" " - כלומר הוא הבטיח רק להצדיק את הצודק. ראו גם: משפט = א. חוק בין אדם לחברו; ב. תהליך שמטרתו לברר מי צודק; ג. מנהג קבוע; ד. ביצוע גזר הדין .
 • " "ג. כיוון במה שאמר ועליי (תחת ואליי), שגם אם עליו יבוא איש בריבו, יצדיקנו, וכל שכן שלא יחניף את בני משפחתו ושבטו" ".

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • סיכום שמואל ב טו : אבשלום אמר "מי ישמני שפט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" (פס' ד). "מי ישמני" כלומר הלוואי והיו ממנים אותי שופט בארץ. ... ( cache )
 • עיון בפרקים ז-ח בספר משלי לאור פרשיות מרד אבשלום ומלכות שלמה : ... "מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" (שם, ד). נדמה, שגם השימוש בביטוי המיוחד 'ויגנב' לתיאור מעשהו של אבשלום משרת מגמה זו. ... ( cache )
 • תכל דוד המלך לצאת אל אבשלום 66 תורה הכתובה שמואל ב. יג.־־יד.ג€”טו... : ויאמר אבשלום מי ישמני שפט בארץ-. �רבמ ירו� סוטה פיא היח ז., והצדקתיו: פיטג€”כד. ה. והיה בקרב איש להשתהות לו ושלח. במ�ר שם. את ידו והחזיק לו ונשק לו: ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_32371_80.pdf חזון ישעי�.] : ושומע אין לך מאח המלן ויאמר אבשלום מי ישמני סוסט באס ועלי יבא כל אי0. דבלין אשר יהי� לו ריב ומשפט והצלקהיו, וםלקלוקים בזה רבו בסרט שאמר ראה ... ( cache )
 • מדוע נרצח אמנון ע"י נערי אבשלום? - TheMarker Cafe : 6 יוני 2008 ... עבדך" שמואל ב טו ג: "ויאמר אליו אבשלום ראה דברך טובים ונכחים ושמע אין לך מאת המלך" שמואל ב טו ד: " ויאמר אבשלום מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_34701_15.pdf נפל כאיזה מקומות שיהי� שם שככ ותחת נגדי שש וארגמן שק לכושי. ותחת.שורי�] : ושומע אין לך מאת המלך ויאמר אבשלום מי ישמני שופט ואלי יבא כל איש אשר יהיה לו ריכ ומשפטי. והצדקתיו. מא שראוי לשאל כדכרי קודש הללו הוא מה יצא לנו כזה אם השכים ... ( cache )
 • דבר סתר לי אליך, המלך! : מי ישימני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש... (cache); ילקוט שמעוני - רות: ר' ביבי בשם ר' ראובן אמר רות וערפה בנות עגלון היו דכתיב דבר סתר לי אליך המלך ויקם מעל ... ( cache )
 • מצגת של PowerPoint : "מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו". ב. "..אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה.." ג. "ויאמר דבר סתר לי אליך המלך.." ... ( cache )
 • מסיפורי תורה להוראת תורה : מי ישימני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי. ואנכי בא אליך בשם ה' צבאות ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_36204_37.pdf ולקךי�ן וב3ן אמח דרוש 3 להספד אמת טוב] : שופט כארץ ועלי יכא כל איש אשר יהיה לו ריב. ומשפט והצדקתיו., וראוי לדקדק כאומרו כל האיש. יאשר יהיה לו-דיב דתה לשון אומרת אשר יהיה ... ( cache )
 • מום קשח חמום כאספקלריח עול מלכות שמים חומם בחטא הגאוה מום בנפש : עובר, שנאמר � כל איש אשר יהיה בו. מום לא יקרב להקריב�;. מצוה קנג: להיות כל קרבן בהמה תמים, שנאמר. �תמים יהיה לרצון�;. מצוה קנד־קנט: ... ( cache )
 • פחטת אברבנאל אמר : כל איש אשר יהיה בו מום לא יקרב ע�ד אביו ואמו קלל הנכפל ואפשר. לפרש שאמר כי כל איש אשר יהיה בו מוס לא יקרב להכיא משל למלך ... ( cache )
 • ע ר ל הרומה רפא רֲ£ רעען רעףן רען רעה ליום רביעי פועל צדי. רעד] : קסט) שלא יעבוד נעל כל איש אשר יהיה בו מום לא יקרב רען (*. מום עובר. pp) שלא יכניס כהן בעל מום בהיכל אך אל הפרכת לא יבא ... ( cache )
 • שפילהגן והיהודים / דוד פרישמן : ... ישכיל ובכל אשר ישכיל יצליח, והוא לוחם את מלחמות החיים בגבורה גדולה ובאומץ לב, ומשפטים ידבר באויביו וידו בערף כל איש אשר יהיה לו לשטן בדרך בחר אשר לו. ... ( cache )
 • חוק המלך : (דוד, אבשלום, "ויהי כל איש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט.... ויאמר אבשלום מי ישימני שופט בארץ", - שמ"ב ט"ו 4-2; שלמה רואה בחכמת השיפוט הכלי החשוב עבור ... ( cache )
 • המדינה של דוד - מהפכה ומלחמת אזרחים : מי ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" (שמואל ב טו ד-ג). אנו שומעים כאן את זעקת הבן הרואה את עצמו עשוק והוא מערער על היסוד המוסרי ... ( cache )
 • דף קשר 1114 - מלכים, יועצים ומקומות / ישי נחליאל : ראשית, די בהבטחתו של אבשלום לשפוט את העם בכדי להטות את לב העם אחריו: "עלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט, והצדקתיו". שנית, מיד עם פרוץ מרד אבשלום מעדיף ... ( cache )
 • שאלה 1 : "מי ישימני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו". ג. "ולא יהיה זקן בביתך כל הימים". ד. ".. פתחו את פי המערה והוציאו אלי את חמשת המלכים ... ( cache )
 • הירכיים של עוג והעיניים של אבשלום : " כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט, והצדקתיו". - באמצעותו גנב את לב ישראל. שלום של " כולם צודקים". מול דוד מלך ישראל השופט את העם באמת המידה של אמת וצדק מוחלטים, ... ( cache )
 • אהבת אב לבניו - אהבה המקלקלת את השורה : המספר נוקט אירוניה מופלגת בשימו בפי אבשלום את המילים: "מי ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" (פס' ד), כאילו אפשר שהכל יצדקו ... ( cache )
 • מדוע נרצח אמנון ע"י נערי אבשלום? - TheMarker Cafe : 21 יוני 2009 ... טובים ונכחים ושמע אין לך מאת המלך" שמואל ב טו ד: "ויאמר אבשלום מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" שמואל ב ... ( cache )
 • הנסיך : ויאמר, אבשלום, מי-ישימני שופט, בארץ; ועליי, יבוא כל-איש אשר-יהיה -לו-ריב ומשפט-- והצדקתיו. והיה, בקרוב-איש, להשתחוות, לו; ושלח את-ידו והחזיק לו, ונשק לו. ... ( cache )
 • נאומו של שמואל בדבר "משפט המלך" : באופן אירוני שם המספר בפי אבשלום הצהרה בנוסח זה: "ויאמר אבשלום: מי ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו" (שמ"ב טו, ד), ... ( cache )
 • שמואל ב פרק ט"ו : ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ; ועליי, יבוא כל איש אשר שמואל ב טו,ד יהיה לו ריב ומשפט--והצדקתיו . שמואל ב טו,ה והיה בקרב איש, להשתחוות לו; ... ( cache )
 • כ1 הקדמת המחבר : מי ישימני שופט בארץ ועלי יבא כל איש אשר יהי� לו ריב ומשפט והצדקתיו . והדקדוקים רבו והיותר תמוה שהרי הכתוב מעיד על דור שעושה צדקה ... ( cache )
 • המדינה של דוד - מהפכה ומלחמת אזרחים : מי ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו " (שמואל ב טו ד-ג). אנו שומעים כאן את זעקת הבן הרואה את עצמו עשוק והוא מערער על היסוד המוסרי ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_37350_88.pdf �ילסיט הגרשוני] : יבוא כל איש אשר יהי� לו ריב ומשפט והצדקתיו , ודק-וק-ס ו כ י /. 'כ ו ג€¢הרדושה יומי התיר לו לישבע. בשם ה� על שקי י. רבו, בפרט שאמר ראה דבריך טובים, ... ( cache )
 • פרק ג' : מי ישימני שופט בארץ ועלי יביא כל איש אשר יהי לו ריב ומשפט והצדקתיו " (שמואל ב' ... אם משמעות המשפט "כל איש אשר יהיו לו ריב ומשפט והצדקתיו " הוא אצדיק כל אחד, ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:זהירות מפוליטיקאים שמבטיחים הכל לכולם


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-09-29.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuelb/jb-15-04