ביאור:שם פרטי במקום כינוי גוף

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

בכמה פסוקים בתנ"ך, משתמשים בשם פרטי במקום בכינוי גוף, למשל:

  • (בראשית ד כג): "ויאמר למך לנשיו: עדה וצלה שמען קולי, נשי למך האזנה אמרתי..."- במקום "נשיי";
  • (שמואל א יב יא): "וישלח ה' את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח"- שמואל הוא המדבר, והיה צריך להגיד "אותי";
  • (דניאל ט יז): "ועתה שמע, אלהינו , אל תפלת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני"- דניאל מתפלל אל ה', והיה צריך להגיד "למענך";
  • (שמות כד א): "ואל משה אמר עלה אל ה' ..."- ה' הוא המדבר, והיה צריך להגיד "עלה אליי";
  • (בראשית יט כד): "וה' המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת ה' מן השמים"- במקום "מאתו";

זו צורת דיבור תקינה בעברית המקראית, גם אם אינה מקובלת; כך פירש רבי מאיר ( בתלמוד בבלי סנהדרין לח: , כפי שציטט אותו כובס אחד) את הפסוק מבראשית יט "וה' המטיר... מאת ה'": " "משתעי קרא הכי" " (=מדבר המקרא כך); וכך פירש רמב"ן, על דרך הפשט, את הפסוק משמות כד "ואל משה אמר עלה אל ה'". אולם לפסוק זה ישנם פירושים נוספים - ראו עלה אל ה' .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-08-25.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim1/3