ביאור:שיטת הניקוד לעברייני תנועה בתורה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

בימינו מקובל לפעמים להטיל על עבריינים, במקום או בנוסף לעונש בפועל, גם עונש "על תנאי" - עונש שיופעל אם הם יבצעו עבירה דומה. גם עברייני תנועה מקבלים, בנוסף לעונש בפועל, "נקודות", וכאשר נהג צובר מספר מסויים של נקודות, הוא מקבל עונש גדול יותר.

המקור לרעיון זה הוא בתורה:

(שמות כא כח): "וכי יגח שור את איש או את אשה ומת - סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמל שלשם , והועד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אשה - השור יסקל וגם בעליו יומת"

(שמות כא לה): "וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת - ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם , ולא ישמרנו בעליו - שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו".

כששור נוגח, בעל השור מקבל "עונש בפועל", ובנוסף לכך הוא מקבל "נקודות", כך שאם השור שלו כבר נגח " מתמול שלשום ", העונש שלו גדול יותר.

חכמי ישראל (בתלמוד בבלי בבא קמא כג ב עד כד ב) נחלקו בפרטים של שיטת ה"ניקוד" של התורה:

א. כמה פעמים השור צריך לנגוח כדי שייחשב ל"נגח"? - על-פי הפסוק, השור נעשה נגח כאשר הוא נוגח " מתמול שלשום ", כלומר, שלושה ימים שונים, וזו דעת ר' יהודה ור' יוסי; אולם, לדעת ר' מאיר ור' שמעון, השור נעשה נגח גם אם הוא נוגח שלוש פעמים ביום אחד. כלומר, לדעת ר' יהודה ור' יוסי, שור יכול לקבל רק נקודה אחת לכל היותר בכל יום; ולדעת ר' מאיר ור' שמעון, שור מקבל נקודה אחת על כל נגיחה ונגיחה; וכאשר הוא צובר 3 נקודות, הוא נחשב ל"נגח". ראו גם במכילתא ובפירוש מלבי"ם סימן קד להסבר נוסף על הדעות בנושא זה. והדעה שהתקבלה היא, שהשור מקבל נקודה אחת לכל היותר בכל יום, בהתאם לפסוק.

ב. האם הנקודות ניתנות לשור או לבעל-השור? (כלומר: אם השור נוגח שלוש פעמים / בשלושה ימים שונים, אבל העדים מגיעים רק פעם אחת / ביום אחד, האם השור מקבל 3 נקודות, או שבעל השור מקבל נקודה 1?) - בפסוק 29 " "ואם שור נגח" "הוא מתמל שלשם, והועד בבעליו ולא ישמרנו" ", המילים " מתמול שלשום " מתייחסות למשפט " שור נגח הוא ", כלומר, הנקודות ניתנות לשור - אם השור נגח במשך 3 ימים, הוא כבר נחשב לשור נגח, גם אם בעליו הועד = הוזהר אפילו פעם אחת, הוא כבר יודע שהשור שלו נגחן, וחייב לשמור עליו. בפסוק 36 "או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם, ולא ישמרנו בעליו", אפשר לפרש באותו אופן, אך אפשר גם לפרש שהמילים " מתמול שלשום " מתייחסות לפועל " נודע ", כלומר, הנקודות ניתנות לבעל השור - רק אם בעל השור קיבל הודעות במשך 3 ימים על כך שהשור שלו נגח, רק אז הוא צריך לשמור עליו. והדעה שהתקבלה היא, שהנקודות ניתנות לשור, דעה שמתאימה לשני הפסוקים.

ג. מה צריך השור לעשות כדי שהנקודות שלו יימחקו? - לדעת ר' יהודה ור' שמעון, הנקודות נמחקות כאשר השור מסתובב בין שוורים אחרים במשך 3 ימים רצופים, ואינו נוגח אותם, ואז הוא שוב נחשב ל"שור תם"; ולדעת ר' יוסי ור' מאיר, הנקודות נמחקות כאשר ילדים קטנים מלטפים את השור והוא אינו נוגח אותם (לא ברור לי מי ייתן לילדים שלו ללטף שור מסוכן; אבל זו כבר שאלה אחרת...).


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-01-09 01:39:44.

תגובותעריכה

  • לשיטת הנקודות בארץ יש מספר חסרונות:

1. היא רק לגבי עבירות תנועה

2. הנקודות שונות לכל עבירה וכל כמה שנים שר התחבורה משנה את השיטה (אף אחד לא יודע כמה נקודות באמת יש לו ולכן לא נזהר)

3. העונש על הרבה נקודות (אני לא זוכר אם זה עומד כרגע על 6 או 10) זה בסך הכל קורס נהיגה מונעת

העיתונאי חיים הכט המליץ לאמץ את השיטה הנהוגה בארה"ב, three strikes and you are out, על פיה על כל עבירה שאדם חוזר עליה 3 פעמים (למשל אם גנב 3 פעמים, גם אם הגניבה השלישית היא של כיכר לחם) הוא הולך לכלא

מעניין אם את הרעיון מאחורי השיטה הזאת (שמסתבר שהיא די מצליחה) שאבו האמריקאים מפרשת שור נגח.

Ori229 13:43, 14 פברואר 2007 (UTC)

_____________

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-21-36