ביאור:ציון מספרי הפסוקים בעשרת הדברות

ציון מספרי הפסוקים בעשרת הדברותעריכה

חלוקת הפרקים ומספרי הפסוקים במהדורתנו הם בדרך כלל זהים למהדורת וסטמינסטר. אמנם בעשרת הדברות (בספר שמות ובספר בדברים) יש חריגה מכלל זה בגלל ההבדל בין נוסח הדפוסים (המופיע בדפוס קורן) לנוסח כתבי־היד. בנוסף לכך יש עוד שיטות שונות לגבי מספרי הפסוקים שבעשרת הדברות בדפוסים ובמהדורות הדיגיטליות של עידן האינטרנט, שחלקם שונות משיטתנו. הדבר הזה יכול לבלבל את הלומד, ולכן חשוב להבהיר את הנושא.

ברוב הדפוסים מדפיסים, כאמור לעיל, מערכת טעמים כפולה בעשרת הדברות, כלומר הטעם התחתון והטעם העליון ביחד. אבל מספרי הפסוקים שבהם רשומים לפי הפסוקים של הטעם התחתון דווקא, וכך יוצא שיש בהם מספרים ל-13 פסוקים בעשרת הדברות (שמות פרק כ',2-14; דברים ה,6-18). כך מופיע גם בדפוס קורן, שבו הדפיסו בפנים ברצף הטקסט את הטעמים של הטעם התחתון בלבד, והמספרים שבו הם בהתאם לכך (שמות כ/ב-יד; דברים ה/ו-יח).

יש גם דפוסים (כגון לטריס ו-BHS) שבהם נותנים מספר של פסוק לאחר כל סימן של סוף פסוק, בין אם הוא שייך לטעם התחתון ובין אם הוא שייך לטעם העליון. כלומר: יש בהם מספר עצמאי ל"לא יהיה לך", וכן מספר עצמאי ל"לא תנאף" ו"לא תגנב" ו"לא תענה". כך יוצא שיש בהם מספרים ל-16 פסוקים בעשרת הדברות (שמות כ,2-17; דברים ה,6-21).

אבל בנוסח כתבי־היד יש, כאמור לעיל, 12 פסוקים בלבד בעשרת הדברות, כי המלים "לֹ֣א יִהְיֶֽה־לְךָ֩ אֱלֹהִ֨ים אֲחֵרִ֜ים עַל־פָּנַ֗י" הן סופו של הפסוק הראשון. לכן ברוב המהדורות החדשות יחסית כגון דותן וברויאר, המבוססות באופן ישיר על נוסח כתבי־היד הטברנים, יש מספרים ל-12 פסוקים בעשרת הדברות (שמות כ/ב-יג; דברים ה/ו-יז). אמנם במקראות גדולות הכתר, שאף הוא מביא את נוסח כתבי־היד בלבד, יש מספרים ל-13 פסוקים בעשרת הדברות (גם "לֹ֣א יִהְיֶֽה־לְךָ֩ אֱלֹהִ֨ים אֲחֵרִ֜ים עַל־פָּנַ֗י" מקבל בו מספר של פסוק). נראה שבמקראות גדולות הכתר ויתרו קצת על העקביות (מספר לכל פסוק בטעם התחתון בלבד) כדי לשמור על המספרים מהדפוסים הישנים וכך למנוע בלבול.

המהדורות הדיגיטליות האחרות באינטרנט מבוססות אף הן על נוסח כתבי־היד. במהדורת ממון ממרא יש מספרים ל-12 פסוקים בעשרת הדברות, בהתאם לטעם התחתון שבכתבי־היד ובעקבות מהדורת ברויאר. ואילו ב-WLC יש מספרים ל-16 פסוקים, כלומר מספר עצמאי לאחר כל סימן של סוף פסוק.

במהדורתנו יהיו המספרים בהתאם לטעם התחתון שבכתבי־היד, בדומה למהדורות דותן, ברויאר, וממכון ממרא. רק בשני הפרקים שעשרת הדברות נמצאים בהם (שמות כ' ודברים ה') יהיו מספרי הפסוקים במהדורתנו שונים מדפוס קורן.