ביאור:צחוק אברהם לעומת צחוק שרה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.פעמיים נמסרה הבשורה על הולדת יצחק - פעם לאברהם ופעם לשרה; ושניהם צחקו:

  • (בראשית יז יז): "ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו 'הלבן מאה שנה יולד? ואם שרה הבת תשעים שנה תלד?'"
  • (בראשית יח יב): "ותצחק שרה בקרבה לאמר 'אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן'"

אולם התגובה של ה' היתה שונה:

  • לאברהם: (בראשית יז יט): "ויאמר אלהים 'אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו'"
  • לשרה: (בראשית יח יג): "ויאמר ה' אל אברהם ' למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי'"

מדוע ה' הוכיח את שרה ולא את אברהם?

1. סוגים שונים של צחוקעריכה

[ע"פ ליאור רודל, במאמר " שלוש דרכים בעבודת ה ']:

אונקלוס עוזר לנו להבין מהו ההבדל בין צחוק שרה לצחוק אברהם . בצחוקו של אברהם (בסוף פרשת לך לך) אונקלוס מפרש " חדי " , ובצחוקה של שרה מפרש " וחיכת " .

על-מנת להבין את ההבדל בין צחוק של חיוך לצחוק חדווה נפנה לרמב"ן, שמסביר שכיוון שצחוקה היה "בקרבה", מתכוון הכתוב לצחוק של לעג – של חיוך , והצחוק לשמחה הוא בפה – חדווה, כמו "אז יימלא שחוק פינו.." . אכן צחוקה של שרה היה לעגני וצחוקו של אברהם היה צחוק אמיתי של שמחה.

2. תוכחה בחזון / דוד אקסלרודעריכה

ע"פ הרמב"ם, המלאכים באו אל אברהם לא במציאות אלא בחזון הנבואה.

אם מניחים שכל ההתגלות הנבואית היא רק מראה או חלום, היינו אין בו שום ממש והכל בתוך הדמיון, אזי לא צחקה שרה בפועל ולא כחשה, אלא זה רק תמונות שנוצרו בדמיון של אברהם. אם כן, היא, התמונה שנוצרה בדמיון של אברהם ולא הייתה בפועל, תוכחה היא כלפיו על צחוק שצחק הוא בלבו: "הלבן מאה..." לאומר: "גזור גזרה שווה על הנאמר, כביכול, לה על צחוקה".

סיבה נוספת לקיום תמונת דמיון זו היא מסר שבתוכה. שני מסרים ניתן לראות כאן בפשטות:

1. "היפלא מה' דבר..."

2. "...לא כי צחקת".

על רקע של הסיפור נאמר "היפלא ...", אם לא היה פסוק הבא, אפשר היה לומר שרק לצורך הצהרה זו באה הסיפור, אך בפסוק הבא ישנה הכחשה והפרכתה. ההכחשה מוסברת - "כי יראה". ההפרכה, לעומת זה, לשם מה, ואם כבר, למה בצורה מעודנת? המשמעות היא, שאי אפשר לוותר על תוכחה, אבל על הפרטים שבסיפור הקשורים לה, אבל לא מהותיים לעניינה, צריך לוותר.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-11.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/cxoq