ביאור:ערכו הכספי של אדם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

האומר "ערכי עלי" או "ערך פלוני עלי" משלם סכום שקלים קבוע כמו שמפורט בפרק כז:

גיל:  60  20   5   חודש      
זכר:  15   50  20  5
נקבה: 10   30  10  3

הראב"ע כותב שזה גזירת מלך ואין למצא טעם לפירוט הסכומים, עך עדיין ננסה למצא רעיונות.

שווי גופניעריכה

סביר להניח שמדובר בשווי פיזי, כח עבודה, ולכן הנשים שוות פחות. וכן מהסיבות הבאות:

 • בדרך כלל זקנים נחשבים ביהדות ליותר מכובדים, וכאן הם דוקא שוים פחות.
 • גיל 20 שבו האדם שווה הכי הרבה הוא גיל הגיוס לצבא (תחילת פרשת במדבר).

רואים בגדול שהאיש שווה פי שתיים מהאישה. תפארת ישראל (בביצה כה) מסביר שהיא נחשבת פלג מגופו. ננסה להסביר בהמשך למה לפעמים זה לא חצי.

 • עד גיל 5 זכר שווה 5 שקלים, כמו שנאמר בבמדבר יח טז שבכור אדם פודים ב5 שקלים. נקבה זה אמור להיות 2.5 אבל לא רצו לכתוב חצאי שקלים ועיגלו ל-3.
 • בין 20 ל60 זכר שווה 50 ונקבה יוצא 25, אך הוסיפו 5 כי היא יכולה להוליד בן ששוה 5. יוצא 30 כמו ששוה עבד (שמות כא לב) ששניהם פטורים מהמצוות.
 • בין 5 ל-20 זה בדיוק חצי (אולי פה הכי פחות, כי מעשי ידיה לאביה)
 • מגיל 60 ומעלה שווים הכי קרוב וזה מובן ע"פ מאמר חז"ל: "אמרי אינשי: סבא בביתא, פאחא (שבר) בביתא. סבתא בביתא, סמא (מטמון) בביתא".

שווי רוחניעריכה

אפשר גם להסביר שמדובר בשווי רוחני, מבחינת החיוב בקיום מצוות.

 • האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן שווה חצי.
 • מגיל 5, גיל חינוך, יש למצוות ערך
 • בגיל 20 כבר יש ילדים (שנתיים אחרי גיל 18 נשמע סביר) ועד גיל 60 מחנכים אותם, ובגיל 60 אין להם את מי לחנך.

לפני הסבר זה יותר הגיוני למה ערכה של אישה שווה לערכו של עבד.

מקורותעריכה

 • על פי י. נחשוני