הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: עינוי נפש

המושג "נפש" מציין את הצד החומרי והגופני של החיים - יש פסוקים רבים שבהם ה"נפש" קשורה לאכילה או לשתיה או לצרכים חומריים אחרים;

המושג "עינוי" מציין גרימת עוני, סבל והכנעה ;

מכאן - הביטוי " לענות את הנפש " משמעו "לעשות את הנפש עניה", "להכניע את הנפש", כלומר - לשלול ממנה את צרכיה, לשלול מהאדם את צרכיו הגופניים:

  1. ויקרא טז כט: " "והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם" ... "שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם" " - ע"פ חז"ל, העינוי של יום הכיפורים הוא גופני (איסורי אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת סנדל, תשמיש המיטה); אין צורך בעינוי רוחני, ולכן מותר לשמוח, ללמוד תורה, להשתדך (בכרמים...) וכו'. כך גם ויקרא כג כז: " "אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה לה'" ...  "כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה" ...  "שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם" , (במדבר כט ז): "ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו"
  2. (במדבר ל יד): "כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש - אישה יקימנו ואישה יפרנו"- האיש יכול להפר את הנדרים של אשתו, בכל תחום שקשור לשלילת הצרכים הגופניים שלה או שלו.
  1. ישעיהו נח ג: " "'למה צמנו ולא ראית, ענינו נפשנו ולא תדע?' הן ביום צמכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגשו... הכזה יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו? הלכף כאגמן ראשו, ושק ואפר יציע? הלזה תקרא צום ויום רצון לה'?..." "ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע; וזרח בחשך אורך, ואפלתך כצהרים" "- לא מספיק לשלול מעצמכם את הצרכים החומריים; העיקר הוא לספק את צרכיהם החומריים של העניים, להשביע את העניים כך שלא יענו את נפשם.
  1. (תהלים לה יג): "ואני בחלותם לבושי שק, עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-08-25.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/inanfj