ביאור:נשר כמשל

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.לנשר יש תכונות רבות - ולכן הוא משמש כמשל לעניינים רבים:

1. מסירוּת לטיפול בגוזלים,  דברים לב יא : " כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו" (ראו כנשר יעיר קינו )

2. התחדשות הנוצות,  ישעיהו מ לא : "וקוי ה' יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו",  תהלים קג ה : "המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי".

3. תנועה מהירה ממרחק גדול לקראת האוכל,  דברים כח מט : "ישא ה' עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו",  ירמיהו מח מ : "כי כה אמר ה': הנה, כנשר ידאה, ופרש כנפיו אל מואב",  ירמיהו מט כב : "הנה, כנשר יעלה וידאה, ויפרש כנפיו על בצרה", חבקוק א ח : "ופרשיו מרחוק יבאו, יעפו כנשר חש לאכול", איוב ט כו : "חלפו עם אניות אבה, כנשר יטוש עלי אכל",  שמואל ב א כג : "שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו", ירמיהו ד יג : "הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו",  איכה ד יט : "קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו", וגם הושע ח א : "אל חכך שפר: כנשר על בית ה', יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו" ע"פ המפרשים; ואולי גם  שמות יט ד : "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי", כמשל למהירות היציאה ממצרים (ראו הנשר והעיט ).

4. מהירות הבריחה וההיעלמות מהעין,  משלי כג ה : "אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. התעוף עיניך בו - ואיננו, כי עשה יעשה לו כנפים, כנשר ועיף/יעוף השמים", משלי ל יט : "שלושה המה נפלאו ממני... דרך הנשר בשמים..." (ראו לא משאירים עקבות ).

5. קינון במקומות גבוהים,  ירמיהו מט טז : "כי תגביה כנשר קנך - משם אורידך נאם ה'",  עובדיה א ד : "אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קנך, משם אורידך נאם ה'",  איוב לט כז : "אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו" (ראו עולם הנשרים ).

6. ראש קרח,  מיכה א טז : " "קרחי וגזי על בני תענוגיך, הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך "" , ו גוף שעיר,  יחזקאל יז ג : " "הנשר הגדול, גדול הכנפים, ארך האבר, מלא הנוצה, אשר לו הרקמה - בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז" ",  דניאל ד ל : " "בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין" "  (ראו הנשר והעיט ).

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-05-03.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/knjr