ביאור:נביאים או שופטים - מה קודם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בשנים האחרונות זכיתי לפגוש כמה תנועות שמטרתן לחדש את המנהיגות בעם ישראל ברוח התורה. התנועות נחלקות ביניהן, בין השאר, בשאלה מהו הסדר הנכון שלפיו יש לחדש את מוסדות ההנהגה - ומהו המוסד הראשון שיש להקים.

מצד אחד, יש טוענים שהמוסד הראשון שיש לחדש הוא הרשות השופטת (הסנהדרין). הרשות השופטת היא זו שצריכה לדון ולפסוק לגבי שאר הרשויות, למשל על מינוי מלך. גם כדי שיהיה נביא, צריך שתהיה קודם רשות שופטת, שהרי יש תנאים הלכתיים לזיהוי נביא, ורק הסנהדרין מוסמכת לפסוק הלכה בנושא זה.

מצד שני, גם כדי למנות שופטים, לכתחילה, דרוש נביא, שהרי בין התנאים למינוי שופטים מצאנו (שמות יח כא): "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת", וכדי לדעת מי באמת ירא ה', מי באמת שונא בצע, וכו'... צריך רוח הקודש: " "ואתה תחזה - ברוח הקודש שעליך" " (רש"י, מלבי"ם) .

אז מה עושים? מה בא קודם - הנביא או השופטים?

במאמר זה אציע שתי תשובות: התשובה הראשונה מסתמכת על תולדות ישראל כפי שהן מתוארות בספר שמות , והתשובה השניה מסתמכת על המצוות בספר דברים .

1. קודם כל הזקניםעריכה

בתולדות עם ישראל, מה שבא קודם, לפני הכל, הוא המוסד של "זקני ישראל". המוסד היה קיים כבר במצרים, לפני מתן תורה, ולא מסתבר שהוא היה מורכב מתלמידי-חכמים. ע"פ יחזקאל כ וע"פ חז"ל, בני ישראל היו שקועים אז במ"ט שערי טומאה של עבודה זרה וגילוי עריות, ומסתבר שגם הזקנים לא היו נקיים מכך; כל מעמדם של הזקנים נבע מכך שהם ייצגו את העם - כל זקן ייצג את המשפחה שלו (הנכדים, הנינים, ואולי גם הנכדים והנינים של אחיו הצעירים).

כשה' רצה לשלוח נביא, הוא שלח אותו אל זקני ישראל: (שמות ג טז): "לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם ידוד אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים". ה' נתן למשה סימנים ואמצעים שישכנעו את זקני ישראל; הזקנים הללו בוודאי לא ישבו עם ספרים של הרמב"ם ובדקו האם משה מתאים במדוייק לגדרים ההלכתיים של "נביא"; הם פשוט השתכנעו, כי הסימנים והאותות שה' נתן ביד משה היו משכנעים. ה' דאג לתת לו את האותות המתאימים.

מאוחר יותר, על-פי עצתו של יתרו שקראנו למעלה, מינה משה שופטים ושוטרים בעם ישראל; ומאוחר יותר, על-פי עצת ה', הוא צירף אליו שבעים איש, והקים עמם את הסנהדרין הראשונה (במדבר יא).

מה מקביל למוסד של "זקני ישראל" בימינו?

כרגע, הגוף הקרוב ביותר לכך הוא הכנסת. עם כל הביקורת שאפשר למתוח על הכנסת, זה הגוף שמייצג את רוב חלקי העם. אין אף גוף אחר שבו יושבים יחד אנשים מכל-כך הרבה מגזרים שונים בעם ישראל, ואף מגיעים להחלטות משותפות בנושאים חשובים.

אפשר אולי לחשוב על דרכים לחדש את המוסד של "זקני ישראל". בעקבות ההצלחה של מפלגת הגמלאים בבחירות, עלה מעמדם של הגמלאים, וייתכן שיהיה אפשר להקים גוף שבו יישב האדם המבוגר ביותר בכל משפחה מורחבת (לשם כך צריך לבנות אילנות יוחסין של כל עם ישראל, ואז לבחור, בכל עץ, שמכיל לפחות 10000 איש למשל, את הזקן ביותר. זה קצת מסובך אבל אפשרי).

בכל מקרה, כל עוד אין לנו מוסד כזה, הכנסת היא המוסד הקרוב ביותר.

לכן, ברגע שה' יחליט לשלוח נביא, הוא כנראה ישלח אותו אל הכנסת. "לא ייפלא מה' דבר", לא ייפלא מה' לתת לנביא אותות ומופתים שישכנעו את כל חברי הכנסת (או רובם) להצביע בעדו ולקבל אותו כמנהיג.

אחר-כך, הנביא יבחר שופטים שעומדים בתנאים הכתובים בתורה, ומכאן והלאה, הם יוכלו להמשיך למנות שופטים חדשים בשיטת "חבר מביא חבר".

(נשלח לרבנים דב שטיין, אליצור סגל, ישי באב"ד - חברי תנועת "השיבה שופטינו" לחידוש הסנהדרין)

2. קודם כל השופטים הקהילתייםעריכה

בספר דברים יש פרשה שמתארת בפירוט את מוסדות השלטון שצריכים להיות בעם ישראל - פרשת שופטים. הסדר בפרשה זו שונה מהסדר ההסטורי:

  • קודם כל כתובה המצוה למנות שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר (דברים טז יח): "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק"
  • אחר-כך כתובה המצוה ללכת אל השופט או אל הכהן שנמצאים בבית המקדש, כדי שיכריעו בבעיות קשות במיוחד (דברים יז ח): "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו..."
  • אחר-כך כתובה המצוה למנות מלך (דברים יז יד): "כי תבא אל הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי"
  • אחר-כך כתובות המצוות הקשורות לכהנים וללויים (דברים יח א): "לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אשי ה' ונחלתו יאכלון"
  • ורק בסוף כתובה המצוה לשמוע בקול הנביא (דברים יח טו): "נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלהיך, אליו תשמעון".

ייתכן שהסדר הזה הוא הסדר שבו יש לקיים את המצוות בימינו, כאשר אין נבואה:

  • קודם כל, להקים בכל עיר ויישוב בתי דין מקומיים, שישפטו בין אדם לחברו לפי התורה ולפי הצדק;
  • אחר-כך להקים בית דין מרכזי, שבו יישבו השופטים המנוסים והמומחים, וידונו בבעיות הקשות יותר;
  • ואז... לחכות שה' ישלח נביא, שיהיה כמשה , וידריך אותנו בשאלות הקשות באמת.

ראו: איך לבחור שופטים?

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-10-21.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/sdr_mnhigim