ביאור:מלמד ששניהם שקולים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
ישנם זוגות שמופיעים יחד במקומות רבים בתנ"ך, למשל: שמים וארץ, משה ואהרן, ועוד. הסדר ביניהם אינו קבוע; לפעמים השמים נזכרים קודם ולפעמים הארץ, לפעמים משה נזכר קודם ולפעמים אהרן, וכד'. מה המשמעות של שינוי הסדר?

על-פי ר' אלעזר בן ר' שמעון בר יוחאי ( ילקוט שמעוני בראשית א ד ), המשמעות היא ששניהם שקולים; למעשה היה צריך להזכיר את שניהם יחד, אבל מכיוון שזה בלתי אפשרי טכנית, מזכירים אותם בכל פעם בסדר אחר. כך הכתוב מלמדנו שהסדר לא חשוב - הסדר שבו הם כתובים הוא טכני בלבד ואינו מבטא הבדל בחשיבות ביניהם:

"אמר ר' אלעזר בר' שמעון... "

  • "למה פעמים הוא מקדים ארץ לשמים ופעמים שמים לארץ? - אלא מלמד ששניהם שקולים זה כזה" (ראו שמים קדמו או ארץ קדמה? ) . "
"
  • "בכל מקום מקדים אברהם ליצחק ויצחק ליעקב, ובמקום אחד הוא אומר:" (ויקרא כו מב): "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר""- מלמד ששלשתם שקולים זה כזה." (וכן מיכה ז כ: " "תתן אמת" "ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם" ") . "
"
  • "בכל מקום מקדים משה לאהרן, ובמקום אחד הוא אומר" (שמות ו כו): "הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם""מלמד ששניהם שקולים זה כזה." (וכן (במדבר ג א): "ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני", (דברי הימים א ה כט): "ובני עמרם אהרן ומשה ומרים...", (דברי הימים א כג יג): "בני עמרם אהרן ומשה ..."). "
"
  • "בכל מקום מקדים יהושע לכלב, ובמקום אחד הוא אומר" במדבר יד ל: " ... "כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון" " "מלמד ששניהם שקולים זה כזה." (וכן במדבר כו סה: " "...ולא נותר מהם איש כי אם כלב" "בן יפנה" "ויהושע בן נון" ", במדבר לב יב: " "בלתי כלב" "בן יפנה הקנזי" "ויהושע בן נון..." ") .  ""
  • "בכל מקום מקדים כבוד אב לאם, ובמקום אחד הוא אומר" (ויקרא יט ג): "איש אמו ואביו תיראו...""מגיד ששניהם שקולים זה כזה:"
  • "רבי שמעון אומר: כבשים קודמים את העזים בכל מקום. יכול מפני שהן מובחרין? תלמוד לומר" (ויקרא ג יב): "ואם עז קרבנו והקריבו לפני ה'""מלמד ששניהם שקולים."
  • "תורים קודמין את בני יונה בכל מקום. יכול מפני שמובחרין? תלמוד לומר" (ויקרא יב ו): "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן""מלמד ששניהם שקולים:"

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/sdr