ביאור:מדוע רחצו הזונות בדם אחאב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

תגובה ל: תגובה ל: התחפש ובוא במלחמה שנכתבה ב05:52:55  06.05.2005 1)

המונח להתחפש נמצא כבר בפרק כ במשמעות תחפושת כדי שלא יכירוהו(ועיין רשי שם)

" וילך הנביא ויעמד למלך אל הדרך ויתחפש באפר על עיניו"(פס' לח)

2)בסוף הפרק(פס לט) מופיע שמו של אחאב" ויתר דברי אחאב......"

3) מצד שני קשה לי: מופיע בפסוק לח " וילקו הכלבים

את דמו -----והזנת רחצו כדבר ה' אשר דבר

אם הכוונה לדבורבפרק כא פס יט שם מופיע העונש לאחאב שם מוזכר רק שילוקו הכלבים ולא מופיע החצי השני?

מקורות עריכה

על-פי מאמר של יהודה שפורסם לראשונה בשאלה בלבד וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-05-09.

תגובות עריכה

מאת: אראל

שלוש תשובות:

  • ע"פ רש"י, "הזונות" היו ברכב המלחמה של אחאב, וגם הן התלכלכו בדמו, וכמו שרחצו את הרכב כך רחצו גם אותן.
  • ע"פ מצודת דוד, כוונת דברי ה' היא שדמו של אחאב יתבזה, וביזיון של "זונה" דומה לביזיון של "כלב" ( ומעניין, שגם בתורה נזכרו "כלב" ו"זונה" בפסוק אחד , כשני דברים שנחשבים בזויים ובלתי ראויים להביא אל בית ה').
  • וע"פ מלבי"ם, הכוונה היא, שכאשר באו לרחוץ את רכבו של אחאב בבריכה, הבריכה היתה תפוסה כי הזונות רחצו בה, ובזמן שחיכו שהן ייצאו, באו כלבים ולקקו את דמו של אחאב מהרכב.
מאת: יהודה
יפה ,אלא שרק הטענה של בעל המצודות מסביר מדוע
זה קיום של דבר ה' שנאמר קודם לכן לאחאב

מאת: ארנון
עם כל הכבוד לרשי, אבל לומר שהזונות היו ברכב המלחמה של אחאב, זה קצת ילדותי או חסר הגיון. לא היו לו סיקור המלחמה או קלטת. ברכב שיש בו מקום לשניים קשה להוסיף בו זונה או 2. ובכלל, מי לוקח זונות לקרב? הוא צריך אותן לאחר מכן. (ראה השבז"נים של הסורים ברמה). פירושו של המצודות יותר הגיוני. ואת הדמוי בין כלב לזונה הוא לקח מהתורה. (אין בזה חידוש או תמיהה)
המלבים-אם כונתו היא שהוא מתאר לעצמו מצב כזה ניחא. אבל לומר שכך היה? ראה לעיל-רשי


קיצור דרך: tnk1/messages/nvir_mlkima_htxps_0_0