הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מדוע זכו ישראל לרשת את ארצם של הכנענים? עריכה


תגובה ל: ביאור:דברים ט שנכתבה ב12:44:13  14.03.2005

לפני שבני ישראל נכנסו לארץ כנען, הסביר להם משה באיזו זכות הם נכנסו - מדוע זכו הם לקבל את ארצם של עמים אחרים (דברים ט 4-5): "אל-תאמר בלבבך, בהדף ה' אלהיך אתם מלפניך, לאמר: בצדקתי הביאני ה' לרשׁת את-הארץ הזאת, וברשׁעת הגוים האלה ה' מורישׁם מפניך . לא בצדקתך ובישׁר לבבך אתה בא לרשׁת את-ארצם, כי ברשׁעת הגוים האלה ה' אלהיך מורישׁם מפניך , ולמען הקים את-הדבר אשׁר נשׁבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב". יש כאן כפילות - הנימוק "ברשעת הגוים" נזכר פעמיים.

נראה לי, שמשה רוצה לדחות שתי טענות של בני ישראל - טענה מוחלטת וטענה יחסית:

  • 1. טענה מוחלטת - אל תחשבו שאתם צדיקים - "{{{1}}}"
  • 2. אל תחשבו שאתם יותר טובים מהכנענים - "{{{1}}}"

הכנענים אמנם רשעים, אך אתם לא טובים יותר מהם; הסיבה שה' מגרש אותם ונותן לכם את ארצם ולא להיפך היא, שלכם יש "ברית אבות" - ה' נשבע לאבותיכם שיתן לכם את הארץ; האבות היו צדיקים, ולכם יש פוטנציאל ללכת בדרכיהם, ולכן ה' נותן לכם הזדמנות.

והמסקנה המעשית נזכרת בהמשך הפרשה (דברים י יב-טז) - "ועתה ישׂראל מה ה' אלהיך שׁאל מעמך כי אם-ליראה את-ה' אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את-ה' אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשׁך....ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשׁו עוד": כדאי לכם לממש את ההזדמנות הזאת...

ע"ע שלוש סיבות לגאולת ישראל ; דברים ט-י - מבנה הפרשה

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-05-03.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מדוע זכו ישראל לרשת את ארצם של הכנענים?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-09-0405