ביאור:מדוע ה' מתערב בחיי המשפחה של הנביא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.תגובה ל: ביאור:הושע א שנכתבה ב15:02:06  03.03.2005 הושע א', ב: 'ויאמר ה' אל-הושע לך קח-לך אשת זנונים וילדי זנונים...'

שם ג', א: 'ויאמר ה' אלי עוד לך אהב-אשה אהבת רע ומנאפת...'

במקומות מספר, ה' 'מתערב' בחיי המשפחה של הנביא. כך, למשל, ביחזקאל כד, טו-יח: 'ויהי דבר-ה' אלי לאמר: בן-אדם הנני לקח ממך את-מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבא דמעתך... ותמת אשתי בערב...'

השאלה:

מדוע נדרשת התערבות שמימית זו בחיי משפחת הנביא? הלא אפשר להנבא גם בלעדיה?

תשובה:

ראשית כל, נכון. המעורבות השמימית אינה נדרשת לעצם קבלת הנבואה. אם כך, צריך לומר שמטרתה אחרת.

במקומות מספר במקרא משולה האומה הישראלית לכלתו, כביכול, של הקבה. כך, למשל, בירמיהו ב', ב: '... זכרתי לך... אהבת כלולתיך...'.

כאשר הקבה משגר מסר לישראל על עמדו להעניש אותם בגין חטאיהם, פעמים שהוא משתמש בדמוי מחיי המשפחה. כך, למשל, בספר הושע פב פס' ו-ז: 'ואת-בניה לא ארחם כי-בני זנונים המה: כי זנתה אמם הובישה הורתם...'.

לפי זה, ניתן לומר שהקבה רוצה שהנביא יחוש את אשר הוא מנבא לבני ישראל. מדוע?

בספר יונה, מתואר דבר ה' ליונה ואי רצונו ללכת בשליחות ה'. אחד ההסברים שחזל מספקים הוא ידיעתו של יונה כי תשובתם של עובדי כוכבים ומזלות קרובה וזה יעורר קטרוג על עם ישראל שכמה נביאים נשלחו להם ולא שבו (עי' רשי ליונה א', ג).

מאורע שארע ליונה בים גורם לו ללכת ולהנבא בכל זאת ואחרי כן מסופר, שה' מזמן ליונה קקיון להצל מעליו ואחרי כן מכלה את הקקיון. יונה מצטער והקבה אומר לו: אתה הצטערת על קקיון רגעי שלא עמלת בו ואני לא אחוס על עיר גדולה ומאוכלסת כננוה?! (ר' יונה, פד).

כלומר, ה' רוצה שהנביא יחוש על בשרו את סוד נבואתו ומטרתה, שאם לא כן - יש חשש שלא יוכל להנבא כדבעי.

גם בענין מעורבות ה' במשפחת הנביאים, ה' רוצה שהנביא יחוש על בשרו את מהות נבואתו לפני התנבאותו, כדי שזו תהיה שלמה.

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של רפאל שחורי שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-02-18.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t1301_0