ביאור:מ"ג שמות לה יח


אֶת יִתְדֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת יִתְדֹת הֶחָצֵרעריכה


וְאֶת מֵיתְרֵיהֶם:עריכה