ביאור:מ"ג דברים יח יא


וְחֹבֵר חָבֶרעריכה


וְשֹׁאֵל אוֹב וְיִדְּעֹנִיעריכה


וְדֹרֵשׁ אֶל הַמֵּתִים:עריכה