ביאור:מ"ג בראשית יב ב


וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹלעריכה


וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָעריכה


וֶהְיֵה בְּרָכָה:עריכה