ביאור:מ"ג במדבר כד יט


וְיֵרְדְּ מִיַּעֲקֹבעריכה


וְהֶאֱבִיד שָׂרִיד מֵעִיר:עריכה