ביאור:מ"ג במדבר ו כד


יְבָרֶכְךָ יְקֹוָקעריכה


וְיִשְׁמְרֶךָ:עריכה