הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

האות ל-עריכה

אות-יחס שמציינת פניה מדבר אל דבר, קירבה בזמן, מטרת פעולה, שייכות, תוצאת פעולה, יחס הפעול, לפי-, על אודות

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: ל-

ל היא אות יחס היכולה לבטא כמה משמעויות (ע"פ קונקורדנציה אבן שושן) :

1. לציון פניה מדבר אל דבר, ממקום אל מקום, מאדם אל אדם וכד' - כמשמע אֶל-; כמו בפסוקים (דברים ה כז) "שובו לכם לאהליכם", (ישעיהו נט כ) "ובא לציון גואל", (חגי א ט) "ואתם רצים איש לביתו", (זכריה א טז) "שבתי לירושלים ברחמים", (שיר השירים ו ב) "דודי ירד לגנו".

2. לציון קרבה אל זמן מסויים; כמו בפסוקים (בראשית ה יא) "ותבוא אליו היונה לעת ערב", (שמות לד כה) "ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח", (שמואל ב יא א) "ויהי לתשובת השנה, לעת צאת המלאכים", (ישעיהו י ג) "ומה תעשו ליום פקודה...?", (יואל ד כ) "ויהודה ל עולם תשב וירושלים ל דור ודור".

3. [לפני מקור נסמך] לציון מטרת פעולה ותכליתה; כמו בפסוקים (בראשית יא ג) "ויירד ה' לראות את העיר", (בראשית כג ב) "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה", (בראשית כח כ) "לחם לאכול ובגד ללבוש", (בראשית לא יט) "ולבן הלך לגזוז את צאנו", (בראשית מז ד) "לגור בארץ באנו", (תהלים קד יד) "ועשב... להוציא לחם מן הארץ". וגם כנראה (בראשית כב) "והעלהו לעולה" , (בראשית יג ו) "ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו" , (ישעיהו לב) "הן לצדק ימלוך מלך" .

4. [לפני שם כללי או פרטי] כמשמע סמיכות "שֶל-"; כמו בפסוקים (בראשית מ ח) "הלא לא-להים פתרונים", (מלכים א טו לא) "דברי הימים למלכי ישראל", (מלכים ב ה ט) "פתח הבית לאלישע", (תהלים צ א) "תפילה למשה איש האלהים"

5. לציון תוצאה של פעולה; כמו בפסוקים (בראשית ב ז) "ויהי האדם לנפש חיה", (בראשית יב א) "ואעשך לגוי גדול", (בראשית כג יז-יח) "ויקם שדה עפרון... לאברהם למקנה"

6. לציון יחס הפעוּל, כמשמע "אֶת-"; כמו בפסוקים (שמואל ב ג ל) "ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר", (ירמיהו מ ב) "ויקח רב טבחים לירמיהו", (איוב ה ב) "כי לאויל יהרוג כעש".

7. לפי-, על פי-; כמו בפסוקים (בראשית א יב) "עשב מזריע זרע למינהו", (במדבר א לב) "איש על דגלו לצבאותם", (יהושע ז יד) "ונקרבתם בבוקר לשבטיכם".

8. על-אודות-; כמו בפסוקים (בראשית כ יג) "אמרי לי אחי הוא", (בראשית כג ח) "שמעוני ופגעו לי בעפרון", (שופטים ט נד) "פן יאמרו לי אישה הרגתהו", ואולי גם (שמואל א י ז) "עשה לך אשר תמצא ידך"

9. בראש מילים - כתארי-פועל, כגון: למען, לפי, לפני, לפְנים, לפָנים - עיין כל ערך במקומו.

פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריותעריכה

  • ישעיהו נח ד: "הן לריב ומצה תצומו" ( פירוט )

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אברהם אבן שושן שפורסם לראשונה בקונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ל- - אות-יחס שמציינת פניה מדבר אל דבר, קירבה בזמן, מטרת פעולה, שייכות, תוצאת פעולה, יחס הפעול, לפי-, על אודות-


קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/l