ביאור:לאן נעלמו שלושת אלפים משלי שלמה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.נאמר על שלמה המלך (מלכים א ה יב): "וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף", אולם, בספר משלי ובספר קהלת ביחד יש רק 915+222=1137 פסוקים, ובשיר השירים רק 117 פסוקים! גם אם נאמר שכל פסוק כולל שני משלים או שירים, אנחנו עדיין רחוקים מ-3000 משלים ו-1005 שירים!

1. על-פי רבי אלעזר בר אבינה: " "רבי אלעזר בר אבינה משום רבי אחא ורבנין, רבי אלעזר אמר: וידבר שלושה אלפים משל - על כל דבר ודבר, ויהי שירו חמשה ואלף , אלף וחמשה טעמים על כל דבר ודבר." "ורבנין אמרין: וידבר שלושה אלפים משל - על כל פסוק ופסוק. ויהי שירו חמישה ואלף - אלף וחמשה טעמים על כל משל ומשל. ויהי משלו אין כתיב כאן, אלא ויהי שירו חמישה ואלף, שירו של משל טעמיה דמילתא טעמיה דמילתא" " ( שיר השירים רבה פרשה א ) , כלומר - המספר 3000 אינו מספר המשלים שנכתבו בספר משלי, אלא מספר המשלים ששלמה אמר על כל נושא שבעולם; ורק חלק קטן מתוכם נכתב.

גם על-פי תלמוד בבלי (מגילה ז, ב) , רק חלק קטן ממשלי שלמה נכתב - רק אותם משלים שנאמרו ברוח הקודש (ראו ויכוחים על מעמדן של המגילות ).

2. ועל-פי רבי שמואל בר נחמן: " "חזרנו על כל ספר משלי ולא מצינו שכתב בו, אלא תשע מאות וחמש עשרה פסוקים, ואת אומר שלושה אלפים משל ?! אלא שאין לך כל פסוק ופסוק שאין בו שנים ושלושה טעמים, כגון: נזם זהב וחלי כתם , נזם זהב באף חזיר . אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד . אין צריך לומר [שלא] תשב, אין צריך לומר שלא תדבר." " (שהש"ר א) .

כלומר, כל פסוק בספר משלי כולל, מעבר לרעיון שכתוב בו בפירוש, גם רעיונות נוספים, לדוגמה: הפסוק (משלי כה ו) "במקום גדולים אל תעמוד" מלמד שהאדם לא צריך לעמוד במקום של אנשים גדולים ממנו, ומכאן ניתן להסיק, ב"קל וחומר", שאין לשבת במקומם גדולים, או לדבר בפניהם בלי רשות.

משני הפירושים הללו ניתן ללמוד, שהאדם צריך לסנן את דבריו בכמה וכמה מסננות: לא כל מה שחושבים צריך להגיד, לא כל מה שאומרים צריך לכתוב, ולא כל מה שכותבים צריך להיכנס לכתבי הקודש...


קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-05-12


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-01-09.