ביאור:כהנים גדולים בימי בית שני

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בנחמיה יב י-יא, בפרק שמדבר על הכהנים והלויים בימי בית שני, מובאת השושלת הבאה: 

"וישוע הוליד את יויקים,"
"ויויקים הוליד את אלישיב,"
"ואלישיב את יוידע,"
"ויוידע הוליד את יונתן,"
"ויונתן הוליד את ידוע."

בהמשך הפרק (נחמיה יב כב-כג) נזכר "יוחנן בן אלישיב" , ומכאן אפשר להסיק שלאלישיב היה בן נוסף פרט ליוידע.

בהמשך הפרק (נחמיה יב כו) מדובר על "יויקים בן ישוע בן יוצדק" , וישוע בן יוצדק מוכר לנו ממקומות רבים - זהו הכהן הגדול שעלה עם זרובבל בן שאלתיאל מבבל וייסד את בית המקדש (עזרא ג, חגי א-ב, זכריה ו, עזרא ה). מכאן אפשר להסיק שהשושלת הזאת היא שושלת של כהנים.

בסך הכל, שושלת הכהנים נראית כך:

  • יהוצדק - יוצדק
  • יהושע - ישוע
  • יויקים 
  • אלישיב
  • יוידע
  • יונתן
  • ידוע
  • יהוחנן

נראה איזה מידע יש בתנ"ך לגבי כל אחד מבני השושלת:

ע"פ דברי הימים א ה מא: "ו יהוצדק הלך בהגלות ה' את יהודה וירושלים, ביד נבוכדנאצר" .
"ישוע" נקרא בפי ה' (זכריה ג) "אוד מוצל מאש" , והפירוש המקובל הוא, שהוא אחד השרידים היחידים שנותרו מחורבן בית המקדש הראשון. ואכן, ע"פ האמור למעלה, אם יהוצדק יצא לגלות ביד נבוכדנאצר, סביר שגם בנו ישוע הלך איתו. חלק מבניו ואחיו של ישוע - מעשיה, אליעזר, יריב וגדליה - לקחו נשים נכריות (עזרא י יח).
על "יויקים" אין הרבה מידע; הדבר העיקרי שמסופר עליו הוא - מי היו ראשי משפחות הכהנים בתקופתו (נחמיה יב יב-כא): "ובימי יויקים היו כוהנים ראשי האבות: לשריה - מריה, לירמיה - חנניה, לעזרא - משולם, לאמריה - יהוחנן, למליכו - יונתן, לשבניה - יוסף, לחרים - עדנא, למריות - חלקיי, לעידוא - זכריה, לגינתון - משולם, לאבייה - זכרי, למנימין - למועדיה - פלטיי, לבלגה - שמוע, לשמעיה - יהונתן, וליויריב - מתניי, לידעיה - עוזי, לסליי - קליי, לעמוק - עבר, לחלקייה - חשביה, לידעיה - נתנאל" . לאחר מכן מסופר על הלויים: "הלויים בימי אלישיב יוידע ויוחנן, וידוע--כתובים, ראשי אבות; והכוהנים, על מלכות דריווש הפרסי. {פ} בני לוי, ראשי האבות, כתובים, על ספר דברי הימים--ועד ימי, יוחנן בן אלישיב. וראשי הלויים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות, במצות דויד איש האלוהים--משמר, לעומת משמר. מתניה ובקבוקיה עובדיה משולם, טלמון עקוב--שומרים שוערים משמר, באסופי השערים. אלה, בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק , ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכוהן הסופר" .
"אלישיב" היה הראשון שבנה את חומת ירושלים ב (נחמיה ג א): "ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את שער הצאן"... ביתו היה ליד החומה, כנראה באזור הדרום-מזרחי שלה  (נחמיה ג כ-כב): "אחריו החרה החזיק ברוך בן זכיי, מידה שנית - מן המקצוע, עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול. אחריו החזיק מרמות בן אורייה בן הקוץ, מידה שנית - מפתח בית אלישיב, ועד תכלית בית אלישיב" . הוא היה קרוב לטוביה העמוני, למורת רוחו של נחמיה (נחמיה יג ד): "ולפני מזה אלישיב הכוהן נתון בלשכת בית אלוהינו, קרוב לטוביה. ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר - מצות הלויים והמשוררים והשוערים, ותרומת הכוהנים" ... 
לאלישיב היה בן נוסף (פרט ליוידע), שנקרא יהוחנן. הוא נזכר בעזרא י ו לאחר שעזרא גילה את פרשת הנשים הנכריות: "ויקם עזרא מלפני בית הא-להים, וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב ; וילך שם, לחם לא אכל ומים לא שתה - כי מתאבל על מעל הגולה" .
אלישיב ויהוחנן בנו נזכרים גם בנחמיה יב כב-כג: "הלויים בימי אלישיב יוידע ו יוחנן , וידוע -כתובים ראשי אבות; והכוהנים, על מלכות דריווש הפרסי. {פ} בני לוי, ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים - ועד ימי יוחנן בן אלישיב" .
"יוידע" נזכר בנחמיה יג כח: "ומבני יוידע בן אלישיב הכוהן הגדול חתן לסנבלט החורוני; ואבריחהו מעליי" . הוא נזכר גם בנחמיה יב כב: "הלויים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות; והכוהנים על מלכות דריווש הפרסי" .
"יונתן" לא נזכר במקום אחר.
"ידוע" נזכר רק בנחמיה יב כב: "הלויים בימי אלישיב יוידע ויוחנן ו ידוע כתובים ראשי אבות; והכוהנים על מלכות דריווש הפרסי" .

מהתיאור הזה נראה שהכהנים אחרי ישוע בן יהוצדק לא האריכו ימים: 5 דורות של כהנים (יויקים, אלישיב, יוידע, יונתן וידוע) התחלפו במשך חייו של נחמיה!

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2002-01-17.

תגובות עריכה

מאת: אוחיון מאיר

והיכן נמצא מריות בבית ראשון כמו שכתוב ב-ד-ה א-יא-ט

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/khnim2