הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


חקר = גבול וקצה ובדיקה מקצה לקצה

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: חקר
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: חקר

השורש חקר מציין קצה וגבול, כמו בפסוקים:

 • (תהלים צה ד): "אשר בידו מחקרי ארץ , ותועפות הרים לו"= קצות הארץ.
 • (איוב יא ז): "החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא"- חקר מקביל ל תכלית (= סוף וקצה).
 • (איוב לח טז): "הבאת עד נבכי ים, ובחקר תהום התהלכת"= בקצה התהום.
 • (איוב כח ג): "קץ שם לחשך, ולכל תכלית הוא חוקר, אבן אפל וצלמות"= "חוקר" מקביל ל"קץ" = גבול וסוף.
 • (משלי כה כז): "אכל דבש הרבות לא טוב, וחקר כבדם כבוד"= טוב לשים גבול לכבוד ( פירוט ).

הביטוי אין חקר משמעו אין גבול, כלומר הרבה מאד:

 • (ישעיהו מ כח): "הלוא ידעת אם לא שמעת? אלהי עולם ה', בורא קצות הארץ; לא ייעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו".
 • (ירמיהו מו כג): "כרתו יערה נאם ה', כי לא יחקר ; כי רבו מארבה ואין להם מספר".
 • (תהלים קמה ג): "גדול ה' ומהלל מאד, ולגדלתו אין חקר".
 • איוב ה ט, (איוב ט י): "עשה גדלות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר".
 • (איוב לד כד): "ירע כבירים לא חקר, ויעמד אחרים תחתם".
 • (איוב לו כו): "הן אל שגיא ולא נדע, מספר שניו ולא חקר".

הפועל חקר משמעו, כמו בלשון ימינו, בדק ובירר באופן יסודי, הגיע עד קצה העניין, בדק את כל פרטי העניין מההתחלה ועד הסוף.

לפעמים זה טוב ואף חיוני לחקור, למשל:

 • (דברים יג טו): "ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך"= חובה לבדוק עד הסוף את העדויות במשפט.
 • (משלי יח יז): "צדיק הראשון בריבו, יבא רעהו וחקרו"= בכל מריבה, הראשון שמדבר מציג את עצמו כצודק, אך רק כשבא רעהו אפשר לבדוק את העניין עד הסוף ( פירוט ).
 • (משלי כה ב): "כבד אלהים הסתר דבר, וכבד מלכים חקר דבר"= להסביר עד הסוף כל בקשה שמבקשים מהמלך ( פירוט ).
 • (משלי כח יא): "חכם בעיניו איש עשיר, ודל מבין יחקרנו"= יבדוק היטב את התוכניות להתעשרות מהירה לפני שיבזבז עליהן את כספו ( פירוט ).
 • איוב כח כז: "אז ראה, ויספרה, הכינה, וגם חקרה" = בדק היטב את תוכן השיעור לפני שהתחיל ללמד ( פירוט ).
 • (איוב כט טז): "אב אנכי לאביונים, ורב לא ידעתי אחקרהו"= אני בודק עד הסוף כל תביעה שמגיעה אליי.
 • (איכה ג מ): "נחפשה דרכינו ונחקרה, ונשובה עד ה'"= נבדוק את עצמנו ואת מעשינו לעומק, כדי לתקן אותם ( פירוט ).

ולפעמים זה לא טוב לחקור, למשל בענייני מותרות חומריים או רוחניים:

 • (משלי כג ל): "למאחרים על היין, לבאים לחקר ממסך"= לבדוק את איכות הקוקטייל ( פירוט ).
 • (משלי כה כז): "אכל דבש הרבות לא טוב, וחקר כבדם כבוד"= להרבות בחקירת ההבדלים בין כבוד לכבוד ( פירוט ).

פירושים נוספים

עריכה

1. פירשנו שהמשמעות העיקרית של חקר היא קצה וגבול.

2. אפשר גם לפרש שהמשמעות העיקרית היא בדיקה ובירור. לפי זה,  הביטוי אין חקר משמעו "כל כך גדול שאי אפשר לבדוק ולברר עד כמה הוא גדול", כמו הביטוי המקביל " אין מספר ".

 • אולם, לפי זה קשה יותר להבין את הפסוקים שהבאנו בתחילת המאמר, שבהם בבירור חקר = גבול.

פסוקים נוספים

עריכה
 • ריגול: (שופטים יח ב): "וישלחו בני דן ממשפחתם חמשה אנשים מקצותם אנשים בני חיל מצרעה ומאשתאל לרגל את הארץ ולחקרה ויאמרו אלהם לכו חקרו את הארץ ויבאו הר אפרים עד בית מיכה וילינו שם"
 • (שמואל ב י ג): "ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך", וכן דברי הימים א יט ג
 • בדיקה פסיכולוגית: (שמואל א כ יב): "ויאמר יהונתן אל דוד ידוד אלהי ישראל כי אחקר את אבי כעת מחר השלשית והנה טוב אל דוד ולא אז אשלח אליך וגליתי את אזנך"
 • (ירמיהו יז י): "אני ה' חקר לב בחן כליות, ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו"
 • (תהלים מד כב): "הלא אלהים יחקר זאת, כי הוא ידע תעלמות לב"
 • (תהלים קלט א): "למנצח לדוד מזמור ידוד חקרתני ותדע... חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי"
 • מדידה פיסיקלית: (ירמיהו לא לו): "כה אמר ה': אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'"
 • בירור פילוסופי: (איוב ה כז): "הנה זאת חקרנוה כן היא, שמענה ואתה דע לך"
 • (איוב לב יא): "הן הוחלתי לדבריכם, אזין עד תבונתיכם, עד תחקרון מלין"

פסוקים לא ברורים

עריכה
 • (שופטים ה טז): "למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב"
 • (יחזקאל לט יד): "ואנשי תמיד יבדילו עברים בארץ מקברים את העברים את הנותרים על פני הארץ לטהרה מקצה שבעה חדשים יחקרו"
 • (איוב ח ח): "כי שאל נא לדר רישון, וכונן לחקר אבותם"
 • (איוב יג ט): "הטוב כי יחקר אתכם, אם כהתל באנוש תהתלו בו"
 • (קהלת יב ט): "ויתר שהיה קהלת חכם, עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה"

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-12-06.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חקר - גבול וקצה ובדיקה מקצה לקצה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/xqr