ביאור:זוהר על בראשית א א

ביאור על זוהר על בראשית א א. לשם פשטות הובאה בביאור רק נוסחה אחת; לנוסחאות אחרות ראו שם.

"בראשית". בריש בתחילת הורמנותא דמלכא רצונו של המלך, גליף גלופי חקק חקיקה בטהירו עלאה באור העליון בוצינא דקרדינותא הניצוץ החזק, ונפיק ויצא גו תוך סתים דסתימו נעלם הנעלמים מרישא דאין סוף מתחילת האינסוף קוטרא עשן בגולמא בגוף גולמי נעיץ בעזקא נעוץ בטבעת, לא חוור לבן ולא אוכם שחור לא סומק אדום ולא ירוק ולאו גוון כלל ולא בשום צבע כלשהו.


כד כאשר מדיד משיחא מדד מידה, עביד עשה גוונין צבעים לאנהרא לגו להאיר לתוך, בגו בוצינא בתוך הניצוץ, נפיק יצא חד נביעו מעיין אחד דמניה אצטבעו גוונין לתתא שממנו נצבעו הצבעים למטה. סתים גו סתימין הנעלם בתוך הנעלמים דרזא דאין סוף של סוד האינסוף, בקע ולא בקע אוירא דיליה את האויר שלו, לא אתיידע כלל, עד דמגו דחיקו דבקיעותיה שמתוך דוחק בקיעתו, נהיר האירה נקודה חדא אחת סתימא עלאה נעלמת עליונה, בתר אחרי ההיא נקודה לא אתיידע כלל. ובגין כך אקרי ראשית ומשום כך נקראה ראשית מאמר קדמאה דכלא המאמר הקודם לכל.


(דניאל יב ג): "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, ומצדיקי הרבים כככבים לעולם ועד".

"זוהר"- סתימא דסתימין נעלם הנעלמים, בטש אוירא דיליה היכה באויר שלו, ואנהיר בהאי נקודה והאיר באותה נקודה, וכדין ואז אתפשט האי ראשית התפשטה אותה ראשית, ועביד ליה עשה לו היכלא ליקריה ולתושבחתיה לכבודו ולשבחו, תמן שם זרע זרעא דקודשא לאולדא להוליד לתועלתא דעלמא. ורזא דא וזה סוד הפסוק (ישעיהו ו יג): "זרע קדש מצבתה".


קישורים נוספיםעריכה