הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כשאחדות ישראל מונעת תיקון, התיקון בא מהגויים

עריכה

הושע הנביא הוכיח את בני ישראל על כך שהם נמנעים ממלחמה בבני עוולה , ואז אמר:

(הושע י י): "באותי ואסרם, ואספו עליהם עמים, באסרם לשתי עינתם"(קרי: עונתם).

באוותי = ברצוני (ה' הוא המדבר);

ואסרם = מהשורש יסר , מלשון מוסר ותוכחה;

באוותי ואסרם = כשרציתי לייסר, להוכיח אותם על עוונותיהם -

ואוספו עליהם עמים = הם עצמם לא הוכיחו את הפושעים, ולכן נאלצתי לאסוף גויים אחרים שייסרו אותם.

באסרם = מהשורש אסר , קשר;

עינתם = מהמילה עַיִן , שמשמעה עין ממש או טבעת בדמות עין, שבה היו קושרים ומחברים את הבהמה;

באסרם לשתי עינתם = כשקשרו וחיברו שתי בהמות זו לזו, בעיניהן או בטבעותיהן.

"כשרציתי לייסרם ולהוכיחם", כך אמר ה', "התקבצו עמים זרים להילחם בהם, כי הם קשרו וחיברו את עצמם זה לזה כמו שמחברים שתי בהמות החורשות יחד; ומרוב אחדות שהיתה ביניהם, הם לא מתחו ביקורת זה על זה, ולכן נאלצתי להביא גויים שיעשו זאת".

אחדות היא תכונה מבורכת כאשר העמים המאוחדים ממלאים את התפקיד שה' קבע עבורם, כפי שממשיך ומסביר הנביא בפסוק הבא, הממשיך את משל הבהמות החורשות ( פירוט ).

ראו גם: רעיון דומה בספר ירמיהו .

פירושים נוספים

עריכה

הפסוק קשה, כל הפירושים שהוצעו עבורו לא מסבירים אותו בצורה "חלקה".

באסרם לשתי עינתם

עריכה

1. פירשנו את הפסוק לפי גירסת הכתיב - עינתם - מלשון עין: " "באסרם לשתי עונותם - לפי שדימה אותם לעגלה, כמו שנאמר אחריו "אפרים עגלה מלומדה", לכך דימה יסוריהם לפרה שמייגעין אותה בחרישה ואסרוה בעול המחרישה, וסימלוני העול נוקבים ויורדים אחד מכאן ואחד מכאן אצל שני עיני השור; וכן תרגם יונתן: כמיסר פדנא על תרתין עינוהי פדנא צמד בקר" " (רש"י) .

2. אך גירסת הקרי היא עונתם , מלשון מענית (= תלם); גם לפי פירוש זה אפשר לפרש את הפסוק באותו אופן: " "באסרם לשתי עונותם - כמו שאוסרים השוורים לחרוש: עונותם - כמו מעניתם והם חרישות השדה הנקראות גדודים ותלי העפר מזה ומזה נקראו תלמים. והנה דמה יהודה ואפרים לשתי פרות חורשות ואמרתי שיחרשו טוב וחרשו רע והם אסרו עצמם זה בזה והתחברו זה לזה לעשות הרע בעיני השם. ואסרם לשתי עונותם היה כשנתחתן יהושפט עם אחאב מלך ישראל ועשה יהורם בנו הרע בעיני ה' והלך בדרכי מלך ישראל ובימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וכן עשה אחזיה בנו" " (רד"ק)

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-06-03.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כשאחדות ישראל מונעת תיקון, התיקון בא מהגויים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/ho-10-10